Stanowisko duchownych wobec problemu szczepień przeciw COVID-19

Żyjemy w rzeczywistości zdominowanej przez pandemię wywołaną wirusem COVID-19. Każdy z nas przez aktywne podjęcie decyzji może wyrazić swój współudział w trosce o zdrowie i życie całego społeczeństwa. Duchowni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP zgromadzeni na posiedzeniu Konferencji Duchownych w dniu 14 stycznia 2021 roku postanawiają zabrać głos w tej sprawie.

Nie wypowiadamy się jako specjaliści w zakresie leczenia chorób lub przeciwdziałania pandemii. Nasza reakcja motywowana jest troską o życie społeczeństwa, którego sami jesteśmy członkami. Formułujemy ją na podstawie powszechnie dostępnych informacji przekazywanych zarówno przez specjalistów w kraju jak i Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W oparciu o te autorytety ufamy, że:

  • podanie szczepionki nie może wywołać choroby spowodowanej wirusem COVID-19;
  • każde podanie szczepionki jest poprzedzone konsultacją lekarską, co wyklucza możliwość zlekceważenia przeciwskazań, jeśli one występują;
  • każde podanie szczepionki i ujawnienie ewentualnego działania niepożądanego jest monitorowane przez lekarza, co prawie całkowicie usuwa zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby przyjmującej szczepionkę.

Opowiedzenie się za szczepieniem to wyraz naszego zaufania do nauki i uznawania faktów. To także opowiedzenie się za wartościami naszej religii i naszej kultury, dla których troska o bliźniego i opieka nad nim mają zawsze fundamentalne znaczenie. Wiara wzywa nas do odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za los innych ludzi. Przyjmując świadomie szczepionkę każdy z nas chroni samego siebie chroniąc jednocześnie swoich bliźnich.

W oparciu o te argumenty formułujemy nasz apel do współwyznawców i do współobywateli, aby starali się jak najszybciej zarejestrować i przyjąć szczepionkę. Jesteśmy świadomi, że zawsze będzie to decyzja wolnego sumienia każdej osoby.

Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
14 stycznia 2021 r.