Spotkania dla zainteresowanych

Parafia prowadzi spotkania dla zainteresowanych ewangelicyzmem, a w szczególności Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w Polsce. Jest do okazja do poznania Kościoła oraz historii i nauki ewangelicyzmu. Spotkania prowadzone są co dwa tygodnie (w środy) i są prowadzone przez ks. Krzysztofa Michałka-Górala lub mgr. teologii Mateusza Jelinka. Spotkania maja charakter niezobowiązujący i otwarty. Są prowadzone w formie zdalnej poprzez Google Meet.

Tematy są uzgadniane razem z uczestnikami lub proponowane przez prowadzącego. Dotychczasowe spotkania dotyczyły tematów takich jak m.in. liturgia, sakrament Wieczerzy Pańskiej czy ekumenizm. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: mateusz.jelinek@reformowani.pl lub poprzez stronę na Facebooku.