Sprawy społeczne

Czujemy się odpowiedzialni za świat, w którym żyjemy, dlatego zabieramy głos w sprawach, które tego wymagają. W przeszłości Synod naszego Kościoła wzywał do pomocy uchodźcom. Publikowano stanowisko dotyczące antysemickich incydentów w Polsce czy ekologiczny apel o ochronę stworzenia. Zabierano również głos w sprawie antykoncepcji oraz ustawy o ochronie płodu ludzkiego. W kwestiach obyczajowych staramy się wypowiadać ostrożnie. Uważamy, że każdy człowiek sam podejmuje decyzje i bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Rolą Kościoła nie jest dawanie gotowych odpowiedzi, ale wskazywanie pewnych kierunków. Oprócz Synodu, który jest najwyższym decydującym organem Kościoła, głos w sprawach społecznych zabierają również nasi duchowni w ramach Konferencji Duchownych.

Ostatnie stanowiska w sprawach społecznych: