Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. Parafia Ewangelicko-Reformowana w Kleszczowie angażuje się w modlitwę o jedność chrześcijan.

Więcej o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan (ekumenia.pl)

2022

18 stycznia 2022 roku

W dniu 18 stycznia w kościele ewangelicko-reformowanym w Kleszczowie miała miejsce inauguracja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w regionie Archidiecezji Częstochowskiej. Uroczyste nabożeństwo Słowa Bożego według porządku przygotowanego przez wielowyznaniową Rade Kościołów Bliskiego Wschodu poprowadzili: bp Andrzej Przybylski z Archidiecezji Częstochowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. Adam Glajcar z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie, ks. Andrzej Pękalski z Parafii Rzymskokatolickiej w Mykanowie, ks. Mariusz Frukacz, redaktor częstochowskiego Tygodnika Katolickiego Niedziela oraz ks. Krzysztof Michałek-Góral i Mateusz Jelinek z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie. W czasie nabożeństwa jednoczącego ewangelików i katolików wspólnie wybrzmiały słowa „Wierzę w Boga” i „Ojcze nasz”. Homilię wygłosił bp Andrzej Przybylski, w której podkreślił, że Jezus narodził się dla wszystkich oraz że jako chrześcijanie różnych wyznań mamy ten sam cel, który nas łączy.

16 stycznia 2022 roku

W dniu 16 stycznia w naszym kościele w ramach wprowadzenia w Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Była to okazja do wspólnej modlitwy i integracji pomiędzy Kościołami. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Pękalski z Parafii Rzymskokatolickiej w Mykanowie.

2021

W dniu 17 stycznia w kościele ewangelicko-reformowanym w Kleszczowie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Nabożeństwo poprowadzili wspólnie ks. Krzysztof Michałek-Góral, mgr teologii Mateusz Jelinek oraz ks. Andrzej Pękalski z Rzymskokatolickiej Parafii św. Leonarda Opata w Mykanowie. Duchowny katolicki wygłosił kazanie, w którym zwrócił uwagę, że brak jedności chrześcijan powoduje zgorszenie świata. Koniecznym przeto jest wspólne słuchanie i szukanie Boga, ponieważ Bóg mieszka tam, gdzie pozwoli Mu się wejść.