Cmentarz

Cmentarz ewangelicki w Kleszczowie istnieje od 1977 roku. Po likwidacji miejscowości Kuców tamtejszy cmentarz został przeniesiony do Kleszczowa i znajduje się przy ulicy Głównej (około 300 metrów od kościoła ewangelickiego). Na cmentarzu pochowani są ewangelicy zarówno wyznania augsburskiego (po lewej stronie), jak i reformowanego (po prawej stronie). Administratorem cmentarza jest Parafia Ewangelicko-Reformowana w Kleszczowie.

Wejście na cmentarz ewangelicki w Kleszczowie

Na terenie cmentarza odbywają się pogrzeby ewangelików z Kleszczowa, Bełchatowa oraz inny miejsc. Parafianie angażują się w akcje sprzątania cmentarza. Ponadto co roku w dniu 1 listopada odbywa się kwesta cmentarna.

Według § 5 pkt. 1 „Regulaminu Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego w Kleszczowie” postawienie nagrobka, jakiegokolwiek rodzaju, ogrodzenie placu, pogłębienie grobu murowanego i inne czynności zmierzające do zmiany stanu istniejącego wymagają uprzedniego złożenia podania w kancelarii parafialnej.

Materiały do pobrania