Lekcje religii wyznania ewangelickiego

Prowadzimy nauczanie religijne wyznania ewangelickiego dla dzieci i młodzieży. Lekcje religii odbywają się w zarejestrowanym w naszej parafii Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym. Są nauczaniem religii na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Prowadzone są przez ks. Krzysztofa Michałka-Górala, posiadającego przygotowanie pedagogiczne w zakresie nauczania religii. Oceny z katechezy ewangelickiej są honorowane i umieszczane na świadectwach wszystkich szkół państwowych i prywatnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Rodziców pragnących, aby ich dziecko uczestniczyło w lekcjach religii wyznania ewangelickiego prosimy o kontakt. Lekcje religii odbywają się w ciągu tygodnia. Plan zajęć za różnych grup wiekowych układamy w porozumieniu z rodzicami i uczniami na początku roku szkolnego.

Materiały do pobrania: