Lekcje religii wyznania ewangelickiego

Parafia prowadzi nauczanie religijne wyznania ewangelickiego dla dzieci i młodzieży. Lekcje religii odbywają się w zarejestrowanym w naszej parafii Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym. Prowadzone są przez proboszcza, posiadającego przygotowanie pedagogiczne w zakresie nauczania religii. Oceny z katechezy ewangelickiej są honorowane i umieszczane na świadectwach wszystkich szkół państwowych i prywatnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Rodziców pragnących, aby ich dziecko uczestniczyło w lekcjach religii wyznania ewangelickiego prosimy o kontakt. Lekcje religii odbywają się w ciągu tygodnia. Plan zajęć układany jest w porozumieniu z rodzicami i uczniami na początku roku szkolnego.

Materiały do pobrania: