Archiwum Kucowa

Oryginały ksiąg metrykalnych Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kucowie znajdują się w posiadaniu Parafii w Kleszczowie, natomiast kopie dokumentów przechowywane są w zasobie Muzeum w Zelowie — Ośrodku Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich. Parafia w Kleszczowa jest w trakcie digitalizacji zbiorów archiwalnych.

Opis jednostki archiwalnej składa się z następujących elementów:

  • tytuł oryginalny jednostki (z zachowaniem pisowni i interpunkcji)
  • [dawne sygnatury jednostki]
  • ramy czasowe jednostki
  • forma jednostki (poszył, księga, teczka itd.)
  • zapis paginacji jednostki (lb. karty liczbowane i liczba kart lub stron; nlb. —karty nie liczbowane)
  • język lub języki jednostki (kolejno wg częstotliwości występowania)
  • opis zawartościj ednostki

Zasobowi nadano numerację ciągłą w ramach zespołu. Archiwalia otrzymują sygnaturę literową K, poprzedzającą rzymską cyfrę numeru zespołu (od I do III) i arabską cyfrą numeru jednostki.

Wydzielono trzy zespoły:

  1. Księgi metrykalne (urodziny, chrzty, śluby, zgony), akty stanu cywilnego, świadectwa konfirmacyjne, odpisy i kopie; 13 jednostek.
  2. Archiwalia dotyczące spraw gospodarczych i finansowych zboru; 1 jednostka.
  3. Dokumenty wewnętrzkancelaryjne (dzienniki streszczeń korespondencji, dzienniki nadań korespondencji); 1 jednostka.

Spis zasobu archiwum zakończony został 6 grudnia 2001 r. i według stanu na ten dzień obejmuje 15 jednostek archiwalnych.

I. Księgi metrykalne (urodziny, chrzty, śluby, zgony), akty stanu cywilnego, świadectwa konfirmacyjne, odpisy i kopie

I. 1. Kuc. Geb. 1853 – 1866
[778]
1853 – 1867
Księga
Lb. 44 karty.
J. pol.
Wpisy dotyczące urodzeń.

I. 2. Kuc. Geb. 1867 – 1879
[789]
1867 1885
Księga
Lb. 70 kart.
J. pol. ros.
Wpisy dotyczące urodzeń.

I. 3. B. t.
1853 1914
Księga (rozszyta).
Nlb.
J. pol.
Wpisy dotyczące urodzeń.

I. 4. Kuc. Tr. 1853 1881
[794]
1853 – 1885
Księga
Lb. 44 karty.
J. pol., ros.
Wpisy dotyczące ślubów.

I. 5. Akta zaślubień od 1960 r.
1960-2001
Księga
Nlb.
J. pol.
Wpisy dotyczące ślubów.

I. 6. Kuc. St. 1854- 1871
[799]
1854 – 1871
Księga
Lb. 42 karty.
J. pol., ros.
Wpisy dotyczące zgonów.

I. 7. Kuc. St. 1872 1891
[800]
1872 – 1891
Księga
Lb. 70 kart.
J. ros., pol.
Wpisy dotyczące zgonów.

I. 8. Kuc. St. 1872 1891
[800]
1872 – 1891
Księga
Lb. 70 kart.
J. ros., pol.
Wpisy dotyczące zgonów.

I. 9. Kuc. St. 1872 1891
[800]
1872 – 1891
Księga
Lb. 70 kart.
J. ros., pol.
Wpisy dotyczące zgonów.

I. 10. Akta urodzenia 2. Akta zgonu 3. Akta ślubu Od roku 1950 (tyt. okł.); Tuto Kniżka venovala darem Zboru Kućovskemu Pani Amalje Pospiśilova Ze Zelova
1950 – 1959
Księga
Lb. karty od 3 do 191.
J. pol., czes.
Wpisy dotyczące ślubów.

I. 11. Raptularz urodzeń, zaślubin i zgonów Zboru ewang.-reform. w Kucowie 1941
1941 1961
Księga
Nlb.
J, pol.

Wpisy dotyczące urodzeń, ślubów i zgonów.

I. 12. Zapis przystępujących do Stołu Pańskiego w Zborze ew.-ref. w Kucowie 1941. (tyt. okł.); Zapis przystępujących do Stołu Pańskiego w Zborze Ew. Reformowanym w Kucowie Od 1941 do…
1941 – 1991
Zeszyt
Nlb.
J. pol.
Spisy komunikantów.

I. 13. Książka do zapisu Konfirmowanych Zboru ew.-reform. w Kucowie 1941. (tyt. okł.); Zapis konfirmowanych Zboru Ewang.-Reformowanego Kuców Od 1941 do…
1941 – 1988
Zeszyt
Nlb.
J. pol.
Wpisy dotyczące konfirmowanych.

II. Sprawy gospodarcze i finansowe

II. 1. Księga Przychodu i Rozchodu Kassy Kościelnej ewangelicko-refomowanej parafie w Kucowie
1904 – 1954
Księga
Lb. 99 kart
J. pol.
Księga kasowa, zapiski finansowe.

III. Dokumenty wewnętrzkancelaryjne (dziennik streszczeń korespondencji, dzienniki nadań korespondencji)

I. 15. Dziennik korespondencyjny Zboru Ewang. Reformow. w Kucowie od r. 1933.
1933 – 1949
Księga
Nlb.
J. pol.
Dowody nadań korespondencji. Nieliczne wzmianki o jej treści.

Konkordancja sygnatur

Sygnatura aktualnaSygnatura dawna
1778
2789
3
4794
5
6799
7800
8
9
10
11
12
13
14
15

Spis zasobu przygotowany został przez Muzeum w Zelowie – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie

Spis zasobu archiwum Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kucowie (pdf)