Stanowisko duchownych wobec problemu aborcji

Duchowni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP zebrani na posiedzeniu Konferencji Duchownych w dniu 29 października 2020 wyrażają głębokie zaniepokojenie tym, co dzieje się w naszym kraju wokół zjawiska aborcji.

Niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, głęboko nieodpowiedzialne wypowiedzi szeregu polityków mogące skutkować falami nienawiści i agresji, wreszcie rozpatrywanie samego zjawiska aborcji bez oparcia go o szerokie konsultacje społeczne – wszystko to bardzo nas niepokoi.

Zdecydowanie przeciwstawiamy się próbom, realizowanym przez jakąkolwiek siłę polityczną, instrumentalnego wykorzystywania religii, Kościołów oraz reprezentowanych przez nie wartości dla osiągania doraźnych celów politycznych.   
 
Obowiązkiem każdej władzy jest stały dialog ze społeczeństwem, zwłaszcza w tych szczególnie delikatnych kwestiach, dbałość o unikanie wszystkiego, co w społeczeństwie powoduje podziały i wzajemne ataki. Prawem obywatela w demokratycznym państwie jest wyrażanie swoich opinii i poglądów również w formie protestów i pokojowych demonstracji.

Jako Kościół chrześcijański uważamy, że życie powinno być szczególnie chronione, a ochronę tę należy zapewnić na etapie prenatalnym przede wszystkim przez troskę o kobietę w okresie ciąży, gwarantując jej pomoc we wszelkich możliwych aspektach: medycznym, psychologicznym, społecznym, a w szczególnej potrzebie także materialnym.
Aborcję postrzegamy jako dramat wymagający od Kościołów przede wszystkim zaangażowania duszpasterskiego. 

Nie uważamy, aby takiemu zaangażowaniu miały służyć radykalne rozwiązania o charakterze prawnym.

Wymuszanie przestrzegania norm etycznych płynących z głębi osobistych przekonań przy pomocy aparatu prawnego wskazuje na słabość oddziaływania i pomocy, a także słabość naszej wiary.  Kolejną kwestią budzącą nasze głębokie zaniepokojenie jest ogromny brak wrażliwości stron tego konfliktu na emocje drugiej strony. Zwolennicy całkowitej dopuszczalności aborcji walcząc o swoje poglądy wypowiadają się często w sposób lekceważący uczucia osób o odmiennych przekonaniach, a także osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Przeciwnicy legalizacji aborcji negują poprawność i dopuszczalność jakkolwiek odmiennego od swojego sposobu myślenia. Niepokoją nas też całkowicie niedopuszczalne akty przemocy.
 
To wszystko dotkliwie dzieli obywateli naszego kraju na co, jako Kościół, nie możemy się zgodzić. Blisko trzy dekady po publikacji dokumentu Synodu naszego Kościoła (Oświadczenie Synodu KER w sprawie ustawy o ochronie życia poczętego, 4-5 maja 1991 roku) uważamy za potrzebne powtórzyć słowa, które wtedy padły:  
„Wspólnota chrześcijan ma obowiązek otaczać opieką słabych, podawać dłoń potrzebującym pomocy, wspierać chwiejących się, wskazywać drogę błądzącym, uczyć rozróżniania między dobrem a złem, budzić świadomość popełnionego grzechu, wzywać do pokuty i ogłaszać miłosierdzie Boże. Jest to zadanie niewspółmiernie trudniejsze od stanowienia praw, a potem ścigania winnych.”

Konferencja Duchownych
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

Łódź, dnia 29 października 2020 roku.